gomringer variasies by Wopko Jensma

I
treur
rueri
eurig
urigh
righe
ighei
gheid
heido
eidop
idopn
dopno
opnot
pnote

II
sewe spoke op wiele het vandag hier
insgelyks aangekom
aangekom insgelyks
hier het sewe spoke vandag op wiele

het hier sewe spoke vandag op wiele
aangekom aangekom
insgelyks insgelyks
sewe spoke het vandag hier op wiele

III
Varkore erokrav var
Varkore rko erokrav okr
Varkore ore erokrav ero
Ore varkore ero erokrav
Rko varkore erokrav okr
Var varkore varkore rav

IV
kniedie pi ndi eka
kniedi ep ind iek
knied ie pin die
knie di epi ndi
kni ed iep ind
kn ie die pin
k ni edi epi
kn ied iep
k nie die
kni edi
kn ied
k nie
kni
kn
k
ak
kak
e kak
ie kak
die kak
n die kak
in die kak
p in die kak
ep in die kak
iep in die kak
diep in die kak
ediep in die kak
iediep in die kak
niediep in die kak
kniediep in die kak

0

Start typing and press Enter to search